BLACE b.v.  
Advies & projectmanagement

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Interimmanagement

Op het gebied van interimmanagement werken wij in bedrijven aan de opzet of de herstructurering van processen en afdelingen. Bij een fusie of veranderingsproces bleken onze klanten niet in staat om intern "een slag" te maken. Wij schetsen in een kort tijdsbestek de grote lijnen en formuleren het gewenste toekomstperspectief. Daarnaast zijn wij gewend om direct leiding te geven aan uw medewerkers en leidinggevende, waarmee we de verandering ook verankeren in uw organisatie.

Sleutelwoorden van onze inzet zijn: pragmatisch, deskundig en gedreven. Resultaten aan het einde van de opdracht: een goede proces als basis voor het werk en vertrouwen tussen mensen. 

ir. B.P. de Wit  
Roek 6   
5161 SM Sprang-Capelle

  
 

tel   
fax   
e-mail 

 

(0416) 33 47 36  
(0416) 65 12 29  
dewit@blace.nl 
Algemene voorwaarden